Välkommen på Ylläs-läger 4-9.12

Välkommen med på Fjällskidarklubbens traditionsenliga läger på Ylläs. Även om lägret i första hand är ämnat för barn i träningsgrupperna samt deras föräldrar, är alla medlemmar hjärtligt välkomna med.

Inbjudan hittar du här.
Anmälan sker via MyClub.