Intresserad att serva dina skidor själv? Intro lördag 28.1.2023 kl. 14.00 i backen

Visste du att klubben har egna utrymmen i backen för att serva skidor?

I Stugans bakre del, den s.k. nya delen som är bakom kaféet, finns ett rum för att vässa kanter och valla botten. Hit kan du komma och serva dina skidor själv, före en träning, tävling, resa eller annars bara. Rummet är öppet för alla medlemmar och klubben tillhandahåller nödvändiga verktyg och basvalla. Nyckeln med en liten spade som nyckelring finns i caféet, och kan lånas av medlemmar.

Lördag 28.1 ordnas en introduktion till själv-servande, där klubbens skidtränar- och lärarmaestro Tom Karlemo ger en grundlektion. Start kl. 14.00.

Välkomna imorgon eller annan tid att prova!

Skarpa hälsningar,
Björn, ordförande
040-760 96 92

Vår hemmabacke Swinghill öppnar lördag 10.12.2022

Bästa Fjällskidare,

Det är med glädje vi kan meddela att vår härliga hemmabacke Swinghill kommer att öppna inkommande veckoslut. Från lördag 10.12 kl 10.00 öppnar backen för säsongen 2022-2023. I detta skede öppnar enbart familje- och tävlingsbacken, barnbacken och snow park -området är inte ännu klara. Ankarliften är inte ännu i användning heller.

Med detta glädjebudskap önskar jag er alla en riktigt stämningsfull och högtidlig självständighetsdag 2022!

Eder ordförande,
Björn
040-760 96 92

Beställ FK-37 skidrockar senast 9.1.2022!

God fortsättning!

Klubbens medlemmar erbjuds möjlighet att införskaffa skidrockar i klubbens färger och med klubbens anrika logo. Vi har inlett ett samarbete med svenska tillverkaren av skidkläder BeyondX (www.beyondx.se), vars kläder syns på många klubbars och landslags medlemmar.

Beställning görs via ett formulär som hittas här: https://forms.gle/XPTC5Lem1zateCtF7.

I formuläret finns närmare information om modeller, design, material och priser. Storleksprövning har ordnats två gånger före jul.

NB! Fristen för beställningarna går ut inkommande söndag, 9. januari.

Vore kul med mycket nytt rödvitt både i hemmabacken och annanstans, så utnyttja detta fina tillfälle till att komma med och bekänna färg :).

Har du en fråga om kläderna eller arrangemangen besvarar Martin Silfverberg (martin@fk-37.fi) dem gärna!

Hälsningar,

Björn, ordförande

Fjällskidarklubbens verksamhet i egna backen börjar 9.1

Vår hemmabacke Swinghill öppnar officiellt lördagen 9.1. Före den officiella öppningen ordnas det dock en ”pop-up” tillställning i barnbacken onsdag 6.1, på trettondagskvällen. Då är repliften igång och det byggs litet ”park” i barnbacken med rails. Då kan yngre åkare som inte ännu provat på freestyle pröva på det i litet flackare och kortare backe än vanligt, hjärtligt välkomna till den!

Vid öppnandet 9.1 kommer barn- och tävlingsbacken vara öppna normalt, medan familjebacken kanske öppnas i begränsad (smalare) form.

Träningar och skidskola

Lördag 9.1 kör skidskolan och träningsgrupperna igång med lördagsgrupperna. Därifrån framåt drar vi igång den normala verksamheten, vilket betyder skidskola inkommande vecka samt intressetävlingar och onsdags-freestyle onsdagen 13.1.

COVID-info

Trots lovande nyheter om COVID-vaccin kommer denna säsong ännu att präglas av försiktighetsåtgärder. För alla gäller det att iaktta noggrannhet och eftertanke, att inte komma till backen sjuk, att hålla säkerhetsavstånd och hålla händerna rena.

Vid ankomst till backen finns en stor förändring: uthyrningsutrymmet är nu begränsat till enbart de som hyr utrustning – dit går man inte för att klä om. Mittemot har det byggts ett nytt utrymme som är enkom för omklädning. Där finns gott om plats, men det hör envar till att säkra normala säkerhetsavstånd. I uthyrningen och omklädningsrummet använder man mask om man inte är i lågstadieålder eller yngre.

Biljetter köps helst på förhand, men köper man i backen sköts det via luckan som är i anknytning till uthyrningen, mot backen.

I kaféet inomhus gäller per myndighetsförordning krav på användning av högst 75% av kapaciteten. Normala säkerhetsavstånd och användande av hand-desi då man kommer in förutsätts av alla. Det kommer att ordnas möjlighet till att köpa även utifrån, antagligen via samma fönster som förra året, eller från dedikerade försäljningspunkter.

Eftersom kaféet redan normalt är välbesökt till sprickningsgränsen vid lunchtider och 75%-begränsningen lägger större press, ber vi alla vänligen försöka ta andra i beaktande och inte ”bli och sitta” när det är långa köer. Hjälps vi åt med detta och med att hålla avstånden, hinner alla äta och känna sig trygga.

Pga striktare hygienkrav kan det också finnas detaljer som är annorlunda än tidigare, såsom t.ex. användande av enskilda smörförpackningar och engångsknivar för smör. Med gott humör klarar vi säkert alla konstigheter 😊.

NB! Kaféet ber envar försöka betala med betalkort, inte använda kontanter.

Den som är på kommande till skidskolan ber vi i tillägg bekanta sig med informationen på hemsidan, som du hittar här.

Väl mött i backen, vi hoppas på ett gott nytt skidår 2021!

Inbjudan till traditionellt träningsläger på Ylläs 2-7.12.2020

Hej alla juniorer, föräldrar och medlemmar!

Det traditionella Ylläs-lägret över självständighetshelgen närmar sej. Vi planerar enligt rådande Corona situation och lägret går att avboka avgiftsfritt i sin helhet på kort varsel ifall det blir aktuellt. Lägret är främst ämnat för juniorerna i träningsgrupperna och deras familjer, men övriga medlemmar är också hjärtligt välkomna. De som inte åker slalom kan istället njuta av frisk luft och underbar natur i spåret.

Vi vill nu be er anmäla om intresse för lägret så vi vet hur många juniorer och vuxna vi kan räkna med att deltar. För att kunna ordna lägret behövs 18 eller fler deltagare. Max antal deltagare i nuläge är 30 st.

Mera detaljer i PDF-inbjudan här.

Vänligen rikta frågor och anmälning om intresse senast 6.11 till: martin@fk-37.fi.

‍Fjällskidarklubben-37 r.f.:s årsmöte 2020

Fjällskidarklubben kallar till årsmöte tisdagen 16.6.2020 kl. 18.00. På mötet behandlas stadgeenliga ärenden.

Mötet genomförs virtuellt, på Zoom, och länken till mötet får man genom att anmäla sitt deltagande till gunilla@fk-37.fi.

FK-37 nya stadgar och extra föreningsmöte

FK-37 har nya stadgar

Förslaget till nya stadgar för Fjällskidarklubben-37 r.f. (länk) har godkänts av två föreningsmöten, så som de gamla stadgarna förutsatte. Mötena hölls 26.6 och 20.11.2019. Den stora ändringen i stadgarna är slopandet av elektorsförfarandet. Enligt de nya stadgarna väljer årsmötet en valberedningskommitté (i stadgarna kallad valberedning) som tar fram ett förslag till nya styrelsemedlemmar. Förslaget behandlas av årsmötet, som också kan komma med egna förslag. Hädanefter väljs alltså styrelsemedlemmarna direkt av årsmötet och inte som tidigare av elektorerna.

Val av valberedning

För att kunna hålla årsmöte måste FK-37 utse en valberedningskommitté. Den ska bestå av en ordförande och tre ledamöter. För detta ärende kallar föreningen nu till ett extra föreningsmöte måndagen 25.5.2020 kl. 18.00. Mötet genomförs virtuellt och länken till mötet får man genom att anmäla sitt deltagande till gunilla@fk-37.fi.