FK-37 nya stadgar och extra föreningsmöte

FK-37 har nya stadgar

Förslaget till nya stadgar för Fjällskidarklubben-37 r.f. (länk) har godkänts av två föreningsmöten, så som de gamla stadgarna förutsatte. Mötena hölls 26.6 och 20.11.2019. Den stora ändringen i stadgarna är slopandet av elektorsförfarandet. Enligt de nya stadgarna väljer årsmötet en valberedningskommitté (i stadgarna kallad valberedning) som tar fram ett förslag till nya styrelsemedlemmar. Förslaget behandlas av årsmötet, som också kan komma med egna förslag. Hädanefter väljs alltså styrelsemedlemmarna direkt av årsmötet och inte som tidigare av elektorerna.

Val av valberedning

För att kunna hålla årsmöte måste FK-37 utse en valberedningskommitté. Den ska bestå av en ordförande och tre ledamöter. För detta ärende kallar föreningen nu till ett extra föreningsmöte måndagen 25.5.2020 kl. 18.00. Mötet genomförs virtuellt och länken till mötet får man genom att anmäla sitt deltagande till gunilla@fk-37.fi.