Anmälning

Anmälan öppnar den 31.10.2018 kl 12.00.  

Anmälning till skidskolegrupper via MyClub.  

Alla som deltar i skidundervisningen bör vara medlemmar i FK-37. Ifall du redan är medlem, kan du anmäla dig till skidskolan via myClub. Ifall du inte ännu är medlem i FK-37, måste du först bli medlem för att kunna anmäla dig. Det kan du göra här. När du har loggat in på myClub, kan du anmäla dig till de olika skidskolegrupperna under fliken ”Händelser”. Det går inte att anmäla en person som inte är medlem. Om du vill anmäla ditt barn till skidskolan, måste alltså barnet vara medlem i föreningen. Det räcker inte att vårdnadshavaren är medlem.