Medlemsavgifter

Föreningens årsmöte har 29.6.2021 fastställt följande medlemsavgifter för säsongen 2021-22:

Juniorer40€
Yngre seniorer (18-24 år)45€
Seniorer75€

Ingen inskrivningsavgift uppbärs. Medlemsavgifterna faktureras under hösten.

Meddela ändrade e-postadresser eller övriga ändringar i medlemsregistret direkt via MyClub.

Sidan uppdaterad 10.10.2021