Styrelse och personal

Styrelsen 2022-23

Björn Elfström, ordförande, bjorn@fk-37.fi, tfn 040 760 9692‬

Martin Silfverberg, vice ordförande, banträningsverksamheten, interna och externa tävlingar, martin@fk-37.fi

Kai Virkkunen, skattmästare: ekonomiförvaltning, kai@fk-37.fi

Patrik Bäck, stugan, sociala medier, assisterar banträningsverksamheten och tävlingar, patrik@fk-37.fi

Annika Kolster, skidskolan, klädbeställningar, sociala medier, annika@fk-37.fi

Peik Aschan, sekreterare: medlems- och understödsfrågor, webbsidan, MyClub, peik@fk-37.fi, tfn 050 591 0818

Ansvarig personal

Alexandra Krabbe, skidskolan, alexandra@fk-37.fi, tfn 040 095 0097‬

Sidan uppdaterad 9.1.2023