Styrelse och personal

Styrelsen 2020-2021

Björn Elfström, ordförande

Mikko Mäntylä, viceordförande: stugan, marknadsföring och kommunikation, banträningar

Peik Aschan, sekreterare: medlems- och understödsfrågor, webbsidan, MyClub

Henrik Ahnger, skattmästare: ekonomiförvaltning

Annika Kolster: skidskolan, klädbeställningar

Martin Silfverberg: banträningsverksamheten, interna och externa tävlingar

Max Eklundh: freestyleträning och -evenemang, foto/video, sociala medier

Ansvarig personal

Skidskola: Alexandra Krabbe

Sidan uppdaterad 3.1.2021