Styrelse och personal

Styrelsen 2021-22

Björn Elfström, ordförande

Henrik Ahnger, skattmästare: ekonomiförvaltning

Peik Aschan, sekreterare: medlems- och understödsfrågor, webbsidan, MyClub

Patrick Bäck (ny): stugan, sociala medier, assisterar banträningsverksamheten och tävlingar

Max Eklundh, freestyleträning och -evenemang, foto/video

Annika Kolster, skidskolan, klädbeställningar, sociala medier

Martin Silfverberg, banträningsverksamheten, interna och externa tävlingar

Ansvarig personal

Alexandra Krabbe, skidskolan

Sidan uppdaterad 28.2.2022