Styrelse och personal

Styrelsen 2021-22

Björn Elfström, ordförande

Henrik Ahnger, skattmästare: ekonomiförvaltning

Peik Aschan, sekreterare: medlems- och understödsfrågor, webbsidan, MyClub

Patrick Bäck (ny): stugan, sociala medier, assisterar banträningsverksamheten och tävlingar

Max Eklundh: freestyleträning och -evenemang, foto/video

Annika Kolster: skidskolan, klädbeställningar, sociala medier

Martin Silfverberg: banträningsverksamheten, interna och externa tävlingar

Ansvarig personal

Skidskola: Alexandra Krabbe

Sidan uppdaterad 10.10.2021