Anmälning

Nu finns det massor av snö! Ännu finns några platser kvar i skidskolan, så du hinner ännu anmäla dig!

Kostnaden för skidskolan är 269 euro. Summan består av kurspriset 129 euro, medlemsavgiften 40 euro, samt skidskoleliftkort 100 euro. Barn under sex år behöver inte liftkort, för dem är kostnaden 169 euro. Se sidan med prisinformation för närmare info.

Alla som deltar i skidundervisningen bör vara medlemmar i FK-37. Ifall eleven redan är medlem, kan du anmäla eleven till skidskolan direkt via vår anmälningstjänst MyClub under fliken ”Händelser”.

Ifall eleven inte ännu är medlem i FK-37, måste hen först bli medlem för att kunna anmälas. Du kan registrera ditt barn som medlem genom MyClub. Du bör först ge dina egna uppgifter som förmyndare, och sedan anmäla barnets uppgifter för skidskolan. Efter att registreringen är klar, välj ”Anmäl dig till evenemang” och anmäl eleven till den skidskolegrupp du önskar.

Notera att barnet som anmäls till skidskolan själv skall vara medlem i föreningen. Föräldern behöver inte vara medlem, men det räcker heller inte att endast vårdnadshavaren är medlem.

Anmäl dig till en skidskolegrupp i MyClub

Nedan ser du grupperna som finns i MyClub, anmäl dig där. Varje elev skall anmälas skilt för sig.

Om du är osäker på vilken grupp som är lämplig för dig, finns en mer allmän beskrivning om grupperna på sidan Skidskolans grupper. Du får gärna också vara i kontakt och fråga oss!

Vi planerar också sportlovsprogram och erbjuder kortare intensivkurser enligt efterfrågan. Samla gärna ihop ett gäng och anmäl intresse till alexandra@fk-37.fi! Ifall du bara vill pröva på slalomåkning några enstaka gånger kan du även boka privatlektioner.

Om du har frågor kan du kontakta vår skidskoleansvariga Alexandra Krabbe: alexandra@fk-37.fi eller 0505695968.

Sidan uppdaterad 13.1.2021