COVID försiktighetsåtgärder

Vi tar givetvis i beaktande det rådande pandemiläget och planerar skidskolan enligt följande principer: 

Det skall vara möjligt att hålla avstånd.

Liksom tidigare år har vi små grupper både för att säkerställa en individuell undervisning och för att minimera smittrisken. Större evenemang som avslutningen School’s Out planeras enligt smittläget och myndigheternas anvisningar. Vi vill också undvika köbildning till liften.

Sjuka barn stannar hemma!

Ni kommer väl inte om ni är sjuka? Skidskolan kontrollerar inte orsaken och kräver inte läkarintyg. Vi ber er använda MyClubs ”OUT”-funktion då ni vet att ni inte kommer. Skidläraren har rätt att skicka hem barn som är hostiga eller snuviga.

Om ni har upprepade frånvaron p.g.a. sjukdom (tre eller fler), så var i kontakt med skidskoleansvariga Alexandra Krabbe för att diskutera.

Vi följer med infektionsläget under säsongen och sätter vid behov ut extra lektioner för att kompensera lektioner som uteblivit p.g.a. sjukdom eller karantän.

Skilt omklädningsrum i slalombacken.

Sedan ifjol finns det en ny liten stuga uppe vid parkeringsplatsen att byta kläder och pjäxor i. Uthyrningen är endast för uthyrning och biljetter säljs via lucka, i första hand via förhandsbeställning.

Sidan uppdaterad 4.11.2021