COVID försiktighetsåtgärder

Vi tar givetvis i beaktande det rådande pandemiläget och planerar skidskolan enligt följande principer: 

Det skall vara möjligt att hålla avstånd.

Grupper för barn som kan skida självständigt (röda, Race) kan genomföras rätt normalt, men med gröna och blåa grupper kommer vi att göra specialarrangemang, framförallt är grupperna mindre och vi har tyvärr färre platser i skidskolan. Små grupper är ju i sig inget nytt, men i år planerar vi inte större evenemang som Schools Out ännu. Om situationen är lugn i mars, hoppas vi kunna ordna gemensam avslutning. Vi vill också undvika köbildning till liften.

Grupperna startar på olika ställen, mera info kommer inför säsongen.

Kohortering d.v.s. gruppen hålls densamma.

Vi strävar till att hålla gruppen densamma och i mån av möjlighet ha barn som annars umgås (samma dagis/skola) i samma grupp för färre kontakter. Tala gärna ihop er med kompisarna och anmäl er till samma grupp!

Sjuka barn stannar hemma!

Ni kommer väl inte om ni är sjuka? Skidskolan kontrollerar inte orsaken och kräver inte läkarintyg. Vi ber er använda MyClubs ”OUT”-funktion då ni vet att ni inte kommer. Skidläraren har rätt att skicka hem barn som är hostiga eller snuviga.

I slutet av säsongen sätter vi ut ett datum för att kompensera lektion man missat p.g.a. sjukdom eller karantän. Närvaro vid kompensationslektionen meddelas via MyClub.

Tidigare säsonger har kompensation för missad lektion skett så att man fått komma med på en motsvarande lektion i en annan grupp, men det är inte möjligt detta år.

Skilt omklädningsrum i slalombacken.

Det finns nu en ny liten stuga uppe vid parkeringsplatsen att byta kläder och pjäxor i. Uthyrningen är endast för uthyrning och biljetter säljs via lucka, i första hand via förhandsbeställning.

Sidan uppdaterad 4.1.2021