Fjällskidarklubbens verksamhet i egna backen börjar 9.1

Vår hemmabacke Swinghill öppnar officiellt lördagen 9.1. Före den officiella öppningen ordnas det dock en ”pop-up” tillställning i barnbacken onsdag 6.1, på trettondagskvällen. Då är repliften igång och det byggs litet ”park” i barnbacken med rails. Då kan yngre åkare som inte ännu provat på freestyle pröva på det i litet flackare och kortare backe än vanligt, hjärtligt välkomna till den!

Vid öppnandet 9.1 kommer barn- och tävlingsbacken vara öppna normalt, medan familjebacken kanske öppnas i begränsad (smalare) form.

Träningar och skidskola

Lördag 9.1 kör skidskolan och träningsgrupperna igång med lördagsgrupperna. Därifrån framåt drar vi igång den normala verksamheten, vilket betyder skidskola inkommande vecka samt intressetävlingar och onsdags-freestyle onsdagen 13.1.

COVID-info

Trots lovande nyheter om COVID-vaccin kommer denna säsong ännu att präglas av försiktighetsåtgärder. För alla gäller det att iaktta noggrannhet och eftertanke, att inte komma till backen sjuk, att hålla säkerhetsavstånd och hålla händerna rena.

Vid ankomst till backen finns en stor förändring: uthyrningsutrymmet är nu begränsat till enbart de som hyr utrustning – dit går man inte för att klä om. Mittemot har det byggts ett nytt utrymme som är enkom för omklädning. Där finns gott om plats, men det hör envar till att säkra normala säkerhetsavstånd. I uthyrningen och omklädningsrummet använder man mask om man inte är i lågstadieålder eller yngre.

Biljetter köps helst på förhand, men köper man i backen sköts det via luckan som är i anknytning till uthyrningen, mot backen.

I kaféet inomhus gäller per myndighetsförordning krav på användning av högst 75% av kapaciteten. Normala säkerhetsavstånd och användande av hand-desi då man kommer in förutsätts av alla. Det kommer att ordnas möjlighet till att köpa även utifrån, antagligen via samma fönster som förra året, eller från dedikerade försäljningspunkter.

Eftersom kaféet redan normalt är välbesökt till sprickningsgränsen vid lunchtider och 75%-begränsningen lägger större press, ber vi alla vänligen försöka ta andra i beaktande och inte ”bli och sitta” när det är långa köer. Hjälps vi åt med detta och med att hålla avstånden, hinner alla äta och känna sig trygga.

Pga striktare hygienkrav kan det också finnas detaljer som är annorlunda än tidigare, såsom t.ex. användande av enskilda smörförpackningar och engångsknivar för smör. Med gott humör klarar vi säkert alla konstigheter 😊.

NB! Kaféet ber envar försöka betala med betalkort, inte använda kontanter.

Den som är på kommande till skidskolan ber vi i tillägg bekanta sig med informationen på hemsidan, som du hittar här.

Väl mött i backen, vi hoppas på ett gott nytt skidår 2021!